شرکت یادگار درخشان آریا با برخورداری از تیم قوی آموزشی نسبت به ارائه آموزش‌های سازمانی برای شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش دولتی و خصوصی اقدام می‌نماید.

دوره‌های آموزشی این مجموعه شامل موارد ذیل است.

دوره‌های آموزشی ویژه مدیران

این دوره‌ها برای مدیران در رده‌های عالی، میانی و عملیاتی پیشنهاد می‌شود.

دوره آموزشی 4 ساعته مدیریت موثر جلسات

در این دوره آموزشی، شیوه مدیریت یک جلسه و چگونگی به ثمر رساندن آن توضیح داده می‌شود.

دوره آموزشی 8 ساعته مدیریت ریسک

در ابتدای این دوره مبنای تئوری ریسک و مدیریت ریسک توضیح داده می‌شود. در ادامه دوره، به صورت کارگاهی و با مشارکت شرکت‌کنندگان، کیس‌های مربوط به مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان اداری

این دوره‌ها برای کارشناسان در رده‌های مختلف اداری و فنی و همچنین مسئولان دفتر پیشنهاد می‌شود.

مکاتبات اداری حرفه ای

یکی از پرمخاطب‌ترین دوره‌هایی که تا کنون از سوی مجموعه یادگار برگزار شده است. مکاتبات اداری مورد نیاز تمام سازمان‌ها و مجموعه‌هاست و متاسفانه به‌دلیل آنکه هیچ گاه این اصول به‌صورت رسمی و استاندارد ارائه نشده است، تمام افراد به شیوه تجربی سعی در پیاده‌سازی آن می‌کنند!

مفاهیم پیشرفته فناوری اطلاعات

در این دوره آموزشی، پیش‌فرض آن است که شرکت‌کنندگان با مفاهیم اولیه فناوری اطلاعات شامل کار با ویندوز، اینترنت و آفیس آشنا هستند. بر این مبنا، مفاهیم پیشرفته و کلیدی به آن‌ها ارائه خواهد شد.