همایش ملی آینده پژوهی، به دنبال نیازی که به توسعه ادبیات داخلی این رشته وجود داشت، از سوی شرکت یادگار درخشان آریا با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، طی سال های 1391 تا 1393 در سه دوره برگزار گردید.

پایگاه اینترنتی همایش ملی آینده پژوهی

فهرست مقالات نمایه شده سومین دوره همایش ملی آینده پژوهی در سایت SID

فهرست مقالات نمایه شده دومین همایش ملی آینده پژوهی در سایت Civilica