مجوزها

مجوز برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی با رتبه ج از موسسه کار و تامین اجتماعی (1390)

مجوز صدور کارت بین المللی دانشگاهیان و توسعه پذیرندگان داخلی کارت در ایران (1391)

مجوز نمایندگی کارت بین المللی دانشگاهیان در ایران (1394)

مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (1394)

ارتباط با ما

تلفن  : 66564575
تلفن  : 66567595
فاکس: 89785560

آدرس

تهران، میدان انقلاب، ابتدای آزادی
نبش خیابان زارع، برج کاوه، بلوک B
طبقه 6، واحد 89