هیات مدیره شرکت

محمدرضا شمشیرگر - رئیس هیات مدیره

دکتر علی زارع میرک آباد - عضو هیات مدیره

دکتر میثم مرید شوشتری - عضو هیات مدیره

مهندس صابر سلیمانی - عضو هیات مدیره

مهندس ساسان یزدی - عضو هیات مدیره

ارتباط با ما

تلفن  : 66564575
تلفن  : 66567595
فاکس: 89785560

آدرس

تهران، میدان انقلاب، ابتدای آزادی
نبش خیابان زارع، برج کاوه، بلوک B
طبقه 6، واحد 89