سازمان بین المللی دانشگاهیان (ISIC) به عنوان یک نهاد ناسودبر، در سال 1953 تاسیس شد و هم اکنون در بیش از 130 کشور دنیا از جمله ایران فعالیت دارد.

دانشجویان و اعضای هیات علمی با عضویت در این سازمان، می توانند از تسهیلات ایجاد شده توسط این سازمان و نهادهای حامی جامعه دانشگاهیان بهره مند شوند.

از سال 1968، سازمان یونسکو نسبت به حمایت از ISIC به عنوان تنها نهاد صادر کننده کارت های هویت بین المللی دانشگاهیان حمایت کرده و افزون بر آن، در حال حاضر بیش از 42 هزار مرکز ارائه خدمت در سراسر دنیا نسبت به ارائه خدمات و تسهیلات به دانشگاهیان اقدام می کنند.

شرکت یادگار درخشان آریا در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی خود، از سال 1391 در قالب نماینده عرضه کارت های بین المللی دانشگاهیان در ایران ایفای نقش کرد و از سال 1394 به عنوان نماینده انحصاری این سازمان در ایران شناخته می شود.

در این سال ها، با صرف انرژی قابل توجهی از مجموعه یادگار، توسعه چشمگیری در خدمات قابل ارائه به جامعه دانشگاهیان در ایران صورت گرفته است و از این بابت، بر خود می بالیم.

در حال حاضر، خدمات منحصر به فردی همچون استفاده از تخفیف بلیت دانشجویی قطار، بیمه دانشجویی تامین اجتماعی، برخورداری از آموزش های سامانه یادگیری و موارد دیگر، به سرمایه های ارزشمند جامعه ارائه می شود.

تلاش ما، تسهیل زندگی دانشجویان و تحقق شعار To Make Student Life Better است.