مدیران شرکت

هیات مدیره شرکت یادگار درخشان آریا

محمدرضا شمشیرگر محمدرضا شمشیرگر مدیرعامل
محمدرضا شمشیرگر مدیرعامل کارشناسی مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دکتری مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی
جزئیات پروفایل
دکتر علی زارع میرک آباد دکتر علی زارع میرک آباد عضو هیات مدیره
دکتر علی زارع میرک آباد عضو هیات مدیره کارشناسی مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
دکتری آینده پژوهی
جزئیات پروفایل
دکتر میثم مریدشوشتری دکتر میثم مریدشوشتری عضو هیات مدیره
دکتر میثم مریدشوشتری عضو هیات مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد MBA
دکتری مدیریت بازرگانی
جزئیات پروفایل
مهندس ساسان یزدی مهندس ساسان یزدی عضو هیات مدیره
مهندس ساسان یزدی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک جزئیات پروفایل

مدیران اجرایی شرکت

مهندس مجتبی صابری مهندس مجتبی صابری مدیر پروژه سوخت استان فارس
مهندس مجتبی صابری مدیر پروژه سوخت استان فارس جزئیات پروفایل
مهندس آفرین محمدحسینی مهندس آفرین محمدحسینی مدیر ارتباطات سازمانی
مهندس آفرین محمدحسینی مدیر ارتباطات سازمانی کارشناسی معماری
کارشناسی ارشد معماری منظر
جزئیات پروفایل
مهندس فربد مخابری مهندس فربد مخابری مدیر اجرایی سازمان
مهندس فربد مخابری مدیر اجرایی سازمان کارشناسی مهندسی ماشین آلات کشاورزی جزئیات پروفایل
دکتر میلاد رحیم زادگان دکتر میلاد رحیم زادگان مدیر توسعه سازمانی
دکتر میلاد رحیم زادگان مدیر توسعه سازمانی دکتری داروسازی – سم شناسی جزئیات پروفایل