طراحی سایت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

طراحی سایت انجمن علمی

طراحی سایت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران یکی از افتخارات شرکت یادگار درخشان آریا محسوب می‌شود. این انجمن، به‌عنوان یک اندیشکده فعال در حوزه ظرفیت‌سازی ایفای نقش می‌نماید.

بخش‌های پروژه طراحی سایت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

درباره ما

این بخش شامل اطلاعات کلی درباره انجمن علمی مدیریت دولتی ایران است:

 • تاریخچه و اهداف انجمن
 • اعضای هیئت مدیره
 • شورای علمی
 • کمیته‌ها و کارگروه‌ها
 • فعالیت‌های انجمن

استادان مدیریت دولتی

این بخش شامل اطلاعات درباره استادان مدیریت دولتی در ایران است:

 • لیست استادان با مرتبه علمی
 • سوابق تحصیلی و شغلی استادان
 • مقالات و کتاب‌های استادان
 • فعالیت‌های علمی استادان

اندیشکده‌ها

این بخش شامل اطلاعات درباره اندیشکده‌های مدیریت دولتی در ایران است:

 • لیست اندیشکده‌ها
 • زمینه‌های فعالیت اندیشکده‌ها
 • پروژه‌ها و فعالیت‌های اندیشکده‌ها

نشریات

این بخش شامل اطلاعات درباره نشریات مدیریت دولتی در ایران است:

خدمات

خدمات این انجمن، شامل اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته مدیریت دولتی است.

چند رسانه‌ای

در این بخش، مجموعه تصاویر، ویدئوها و سایر مستندات گردآوری شده انجمن قرار گرفته است.