نرم افزار نمایه فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی

جزئیات پروژه
  • کارفرما: سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • مخاطبان: واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور
  • سال اجرای پروژه: 1392
  • ارزش قرارداد: 450 میلیون ریال
جزئیات پروژه

نرم افزار نمایه فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف صدور کارنامه عملکرد سالیانه واحدهای این دانشگاه در سراسر کشور (سال 1392) طراحی شد.

این نرم افزار با دریافت بیش از 45 شاخص مختلف، نسبت به ترسیم نمودارهای عملکرد، رتبه‌بندی واحدها در سطح استانی و ملی و همچنین ارزیابی کلی هر واحد اقدام می‌کرد.

معرفی کارنامه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

نرم افزار نمایه فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی یک سامانه مدیریت و نمایه‌بندی منابع فرهنگی و اجتماعی است که برای دانشگاه جامع علمی کاربردی توسعه داده شده است.

با استفاده از این سامانه گزارش‌گیری‌های مختلفی برای مدیران بالادستی و مدیران عملیاتی امکان‌پذیر است.

مشاهده برترین واحدها

در این نرم‌افزار برترین واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی از نظر فعالیت‌های فرهنگی در هر یک از شاخص‌ها مشخص شده‌اند.

امتیازات تفکیکی هر واحد

هر واحد دانشگاه شامل امتیازات تفکیکی در تمامی شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی است و از این رو واحد می‌تواند خود را ارزیابی نماید.

رتبه به تفکیک استان و کل

رتبه درج شده برای هر واحد دانشگاهی هم بر اساس جایگاه در استان محل استقرار و هم بر اساس رتبه کشوری در مقایسه با تمامی واحدهاست.