آفرین محمدحسینی

آفرین محمدحسینی

آفرین محمدحسینی دارای درجه کارشناسی ارشد معماری منظر است. وی از سال 1397 به‌عنوان مدیر ارتباطات سازمانی شرکت یادگار درخشان آریا ایفای نقش می‌کند.

پایان‌نامه

  • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معماری منظر: « طراحی اکوپارک با رویکرد تجلی حس شعر فارسی در منظر»، 15بهمن 1396، استاد راهنما: آقای دکتر امیر صناعی
  • پایان‌نامه کارشناسی رشته معماری: «طراحی مجموعه رصدخانه شب، سکوت، کویر»،30  شهریور 1393 استاد راهنما: آقای دکتر محمدمهدی فخرالدین

کتاب

مدیریت اسناد و دانش بایگانی / انتشارات دیباگران / چاپ اول: 1401 / چاپ دوم: 1401

پیشینه تدریس آفرین محمدحسینی

  • کارگاه آموزشی یک روزه رزومه‌نویسی و فنون مصاحبه / پارک علم و فناوری پردیس / تاریخ برگزاری:  2 شهریور 1398
  • کارگاه آموزشی مسیریابی شغلی + رزومه نویسی / کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: مرداد 1398
  • ارائه آموزشی اصول نگارش حرفه‌ای فصل پنجم پایان نامه و آداب جلسه دفاع / دانشگاه صنعتی شیراز / تاریخ: 23 آذر 1397
  • دوره آموزشی فن تدریس حرفه‌ای / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: شهریور 1397
  • ارائه آموزشی اصول نگارش حرفه‌ای پایان‌نامه / کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: 25 مرداد 1397
  • دوره آموزشی مسیریابی شغلی، رزومه نویسی، مصاحبه شغلی / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: مرداد 1397
  • دوره آموزشی کارشناس اداری حرفه‌ای / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: مرداد 1397
  • دوره آموزشی فناوری اطلاعات مقدماتی / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: 14 مرداد 1397