آفرین محمدحسینی

آفرین محمدحسینی

آفرین محمدحسینی

آفرین محمدحسینی دارای درجه کارشناسی ارشد معماری منظر است. وی از سال 1397 به‌عنوان مدیر ارتباطات سازمانی شرکت یادگار درخشان آریا ایفای نقش می‌کند.

پایان‌نامه

  • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معماری منظر: « طراحی اکوپارک با رویکرد تجلی حس شعر فارسی در منظر»، 15بهمن 1396، استاد راهنما: آقای دکتر امیر صناعی
  • پایان‌نامه کارشناسی رشته معماری: «طراحی مجموعه رصدخانه شب، سکوت، کویر»،30  شهریور 1393 استاد راهنما: آقای دکتر محمدمهدی فخرالدین

کتاب

مدیریت اسناد و دانش بایگانی / انتشارات دیباگران / چاپ اول: 1401 / چاپ دوم: 1401

پیشینه تدریس آفرین محمدحسینی

  • کارگاه آموزشی یک روزه رزومه‌نویسی و فنون مصاحبه / پارک علم و فناوری پردیس / تاریخ برگزاری:  2 شهریور 1398
  • کارگاه آموزشی مسیریابی شغلی + رزومه نویسی / کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: مرداد 1398
  • ارائه آموزشی اصول نگارش حرفه‌ای فصل پنجم پایان نامه و آداب جلسه دفاع / دانشگاه صنعتی شیراز / تاریخ: 23 آذر 1397
  • دوره آموزشی فن تدریس حرفه‌ای / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: شهریور 1397
  • ارائه آموزشی اصول نگارش حرفه‌ای پایان‌نامه / کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: 25 مرداد 1397
  • دوره آموزشی مسیریابی شغلی، رزومه نویسی، مصاحبه شغلی / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: مرداد 1397
  • دوره آموزشی کارشناس اداری حرفه‌ای / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: مرداد 1397
  • دوره آموزشی فناوری اطلاعات مقدماتی / باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران / تاریخ برگزاری: 14 مرداد 1397