بایگانی‌ها: Team

علی زارع میرک آباد

علی زارع میرک آباد دارای درجه دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره شرکت یادگار درخشان آریا از مردادماه 1390 مدرس دانشگاه مدیر پروژه‌های مالی و...

ادامه مطلب

آفرین محمدحسینی

آفرین محمدحسینی دارای درجه کارشناسی ارشد معماری منظر و مدیر ارتباطات سازمانی شرکت یادگار درخشان آریا از سال 1397. پایان‌نامه پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معماری منظر: « طراحی اکوپارک...

ادامه مطلب