آیدین مهدیزاده تهرانی

دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی

آیدین مهدیزاده تهرانی

دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی مدرس و پژوهشگر در حوزه طراحی صنعتی و تعلیم و تربیت است. ایشان عضو انجمن جهانی تسهیلگران و مدرس برگزیده کارگاه‌های آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی از سال 1389 با مجموعه یادگار درخشان آریا همکاری دارند.

آثار پژوهشی دکتر مهدیزاده تهرانی

از جمله آثار ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تبیین دیدگاه صاحب نظران درباره عناصر برنامه درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی)
  • طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت های موردانتظار معلمان هنر (دوره های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر
  • اسباب بازی و آموزش
  • طراحی یا آموزش
  • درخت چرخدار
  • نقد آثار: نگاهی به تعامل در طراحی

کتاب‌ها