علی زارع میرک آباد

علی زارع میرک آباد

دکتر علی زارع میرک آباد دارای درجه دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران است. وی از  سال 1390 عضو هیات مدیره شرکت یادگار درخشان آریا است.دکتر علی زارع میرک‌آباد

 • مدرس دانشگاه
 • مدیر پروژه‌های مالی و اعتباری
 • مولف کتاب

پیشینه تحصیلی دکتر علی زارع میرک آباد

 • 1389-1395: دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران.
 • 1386-1389: کارشناسی ارشد مدیریت IT، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • 1382-1386: کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

پایان‌نامه و رساله

 • ارائه روشی جهت ایجاد سناریو مبتنی بر دیدگاه‌های توسعه: (مطالعه موردی صنعت هوایی ایران در افق 1404)
 • پروژه سربازی نخبگان: بررسی مبانی معرفت‌شناختی آینده‌پژوهی اسلامی و بررسی تأثیرات آن بر روش‌های آینده‌پژوهی دانشگاه جامع امام حسین (ع) 1392
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد: «بررسی تأثیر هم راستایی استراتژی فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد کسب‌وکار».
 • پایان‌نامه کارشناسی: «ارزیابی اقتصادی طرح احداث شبکه‌های آبیاری در پایاب سد کرخه»، 1386

کتاب‌ها

 • نویسنده کتاب: راهنمای تهیه طرح کسب و کار اثر بخش
 • مترجم کتاب: مدیریت بر مبنای فرایند: نقشه راهی برای پایدار ساختن مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • مترجم کتاب: 90 روز نخست یک مدیر: استراتژی کلیدی موفقیت برای مدیران جدید در تمام سطوح سازمانی
 • مترجم کتاب: مدیریت بر مبنای فرایند: نقشه راهی برای پایدار ساختن مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • مترجم کتاب: خلق طرح کسب و کار: راه‌حل‌های خبرگان برای چالش‌های روزمره

پیشینه در زمینه‌های استراتژی و آینده‌پژوهی

دکتر زارع در حوزه استراتژی و آینده‌پژوهی تجربه‌های متعددی داشته است که عبارتند از:

 • مدیر PMO پروژه بانکداری متمرکز سپه، از تیر ۱۳۹۸
 • مدیر برنامه‌ریزی و نظارت، داتین، از اسفند ۱۳۹۷
 • مدیر پروژه «اینترنت اشیاء، مفاهیم، فرصت ها ‌و چالش ها»، موسسه رایانشهر، فروردین ۱۳۹۶
 • مدیر پروژه «DevOps، منافع، چالش ها و فرصت ها»، موسسه رایانشهر، اسفند ۱۳۹۵
 • مدیر پروژه «نقشه راه دگردیسی دیجیتال (مطالعه نگاه حاکمیتی به پهپاد (در افق ۵ ساله))»، موسسه رایانشهر، از آبان ۱۳۹۵
 • مدیر پروژه «نقشه راه دگردیسی دیجیتال (در افق ۵ ساله)»، موسسه رایانشهر، از خرداد ۱۳۹۵
 • ناظر پروژه، “آینده گروه مجلات همشهری “، کارفرما معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴
 • ناظر، داورو مشاور آینده‌پژوهی موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، از اسفند ۱۳۹۴
 • داور پروژه «مناسبات دولت آینده امریکا و جمهوری اسلامی ایران: سناریوهای بدیل و راهبردهای مواجهه» موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، ۱۳۹۵

در همه‌ی این پروژه‌ها، وی در نقش‌های مختلفی از جمله مدیر پروژه، مدیر برنامه‌ریزی و یا ناظر شرکت کرده است. همچنین در پروژه‌ای به عنوان داور و مشاور آینده‌پژوهی نیز فعالیت داشته است.