علی زارع میرک آباد

دکتر علی زارع میرک آباد دارای درجه دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران است. وی از  سال 1390 عضو هیات مدیره شرکت یادگار درخشان آریا است.دکتر علی زارع میرک‌آباد

پیشینه تحصیلی دکتر علی زارع میرک آباد

پایان‌نامه و رساله

کتاب‌ها

پیشینه در زمینه‌های استراتژی و آینده‌پژوهی

دکتر زارع در حوزه استراتژی و آینده‌پژوهی تجربه‌های متعددی داشته است که عبارتند از:

  • مدیر PMO پروژه بانکداری متمرکز سپه، از تیر ۱۳۹۸
  • مدیر برنامه‌ریزی و نظارت، داتین، از اسفند ۱۳۹۷
  • مدیر پروژه «اینترنت اشیاء، مفاهیم، فرصت ها ‌و چالش ها»، موسسه رایانشهر، فروردین ۱۳۹۶
  • مدیر پروژه «DevOps، منافع، چالش ها و فرصت ها»، موسسه رایانشهر، اسفند ۱۳۹۵
  • مدیر پروژه «نقشه راه دگردیسی دیجیتال (مطالعه نگاه حاکمیتی به پهپاد (در افق ۵ ساله))»، موسسه رایانشهر، از آبان ۱۳۹۵
  • مدیر پروژه «نقشه راه دگردیسی دیجیتال (در افق ۵ ساله)»، موسسه رایانشهر، از خرداد ۱۳۹۵
  • ناظر پروژه، “آینده گروه مجلات همشهری “، کارفرما معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴
  • ناظر، داورو مشاور آینده‌پژوهی موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، از اسفند ۱۳۹۴
  • داور پروژه «مناسبات دولت آینده امریکا و جمهوری اسلامی ایران: سناریوهای بدیل و راهبردهای مواجهه» موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، ۱۳۹۵

در همه‌ی این پروژه‌ها، وی در نقش‌های مختلفی از جمله مدیر پروژه، مدیر برنامه‌ریزی و یا ناظر شرکت کرده است. همچنین در پروژه‌ای به عنوان داور و مشاور آینده‌پژوهی نیز فعالیت داشته است.