مجتبی صابری

مجتبی صابری

مجتبی صابری متولد 1 تیر 1365 است و به عنوان مدیر پروژه سامانه هوشمند سوخت استان فارس، از بهمن 1393 به شرکت یادگار درخشان آریا پیوست.

پیشینه مجتبی صابریمجتبی صابری

وی یک مدیر فنی و توانمند در زمینه هماهنگی منابع انسانی و اقدام سریع پیرامون مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بوده است. مهندس صابری از 1393 تا 1399 مسئولیت سنگین پروژه را در شیراز بر عهده داشته است.