مجتبی صابری

مجتبی صابری متولد 1 تیر 1365 است و به عنوان مدیر پروژه سامانه هوشمند سوخت استان فارس، از بهمن 1393 به شرکت یادگار درخشان آریا پیوست.

پیشینه مجتبی صابری

وی یک مدیر فنی و توانمند در زمینه هماهنگی منابع انسانی و اقدام سریع پیرامون مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بوده است.