میثم مریدشوشتری

میثم مریدشوشتری

میثم مریدشوشتری

میثم مریدشوشتری دانش‌آموخته رشته مدیریت  و از سال 1390 عضو هیات مدیره شرکت یادگار درخشان آریا است.

پیشینه میثم مریدشوشتری

از جمله آثار علمی وی می‌توان به کتاب سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی اشاره کرد. وی همچنین مدیرعامل شرکت ایده پردازان کارآفرین است.

همچنین وی مقالاتی با عناوین زیر داشته است: