ساسان یزدی

ساسان یزدی

ساسان یزدی متولد 3 شهریور 1359 . کارشناسی مترجمی همزمان زبان انگلیسی و از سال 1391 به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یادگار درخشان آریا انتخاب شده است.

پیشینه ساسان یزدی

ساسان یزدی
عضو هیات مدیره

وی در اواخر دهه 1370 با شرکت پرند در زمینه تولید نرم افزار King همکاری می‌کرد و پس از آن از ابتدای دهه 1380 نسبت به تولید مجموعه نرم‌افزارهای آموزشی «نگاره» اقدام کرد.

ساسان یزدی متخصص نرم‌افزار و مدرس دوره‌های آموزشی تخصصی در این زمینه است.

وی همچنین پایه‌گذار لجستیک هوشمند بسپارید است.